Webinar

En brugeradministration der hænger sammen

— Fredag d. 3. september, kl. 13:30-14:30

Fredag d. 3. september 2021, kl. 13:30-14:30.
Split Block Image

Om eventet

Mange organisationer har et væld af IT-systemer som medarbejderne skal have forskellige adgange til. Det giver typisk mange krøllede og tunge, manuelle processer, når nye medarbejdere skal onboardes eller når de skifter rolle i organisationen. 


Komplicerede processer i brugeradministrationen kan hurtigt kompromittere sikkerheden, for eksempel hvis adgange ikke bliver fjernet automatisk, når de ikke længere er påkrævede. Stigende krav til dokumentation blandt andet i forhold til GDPR lægger desuden nye byrder på organisationerne. Mange steder skal ledere, der sidder spredt i organisationen, bidrage med vigtig information eller godkendelser i relation til medarbejdernes adgange og roller. Lederne er typisk ikke rutinerede brugere og bruger derfor ofte lang tid på at følge procedurerne – og lykkes ikke altid med det. Det skaber problemer med datakvalitet og effektivitet. 


KMD Delta er skabt med afsæt i en vision om at digitalisere de tværgående processer i hele ansættelsens livscyklus. Løsningen understøtter processer omkring opbygning og løbende vedligehold af stamdata. Det er en grundtanke i KMD Delta, at stamdata kun registreres en gang og derefter kan distribueres og genanvendes i de integrerede systemer.  


"Det er en grundtanke i KMD Delta, at stamdata kun registreres en gang og derefter kan distribueres og genanvendes i de integrerede systemer” 


Løsningen automatiserer overførslen af organisatoriske stamdata til Microsoft AD og Exchange, hvilket danner grundlag for opbygning af f.eks. grupper og mailinglister. Dataændringer kan planlægges i god tid og automatisk slås til på ønsket tidspunkt. Rettelser kan også udføres tilbage i tid, ligesom historikken kan følges. 


KMD Delta giver mulighed for en udvidet håndtering af sikkerhed og brugerstyring gennem Identity Management. Derved sikres adgangen i relation til KOMBIT’s specifikationer omkring sikkerhed og adgangsstyring i den fælleskommunale rammearkitektur.


I september kan du gratis deltage på et webinar, hvor du kan høre mere om KMD Delta og de muligheder løsningen giver for at skabe en sammenhængende brugeradministration der: 


_Øger sikkerheden 


_Minimerer behovet for manuelle arbejdsgange 


_Skaber bedre sammenhæng – også når der arbejdes decentralt 


På webinaret kan du blandt andet høre om: 


_Typiske udfordringer i brugeradministration og onboarding


_KMD’s ambition: En sammenhængende brugeradministration 


_Produktive medarbejdere hvad dag 1 – hvad skal der til? 

HOLD DIG OPDATERET

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få først besked omkring initiativer, nye webinarer og meget mere.


KMD Social Media